Notariusz powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości.

Notariusz jest zawodem bardzo cenionym i potrzebnym. Jego podstawowym zadaniem jest sporządzanie rozmaitych akt notarialnych, oraz dodatkowo przeprowadzanie innych czynności notarialnych. Notariusz powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości. Częstokroć odpowiada za należyte zabezpieczenie różnorakich umów cywilnoprawnych, na przykład rozmaitych protokołów czy umów sprzedaży. Wtedy dokumenty te otrzymują miano dokumentu urzędowego. Notariusz podejmować może także rozmaite czynności powiązane z testamentem, spadkiem czy dziedziczeniem. Jest również odpowiedzialny za odpowiednie sporządzenie różnego typu pism. Notariusz ponadto może przechowywać u siebie gotówkę, różne papiery wartościowe a także pozostałe ważne informacje. Ogrom ludzi porównuje ten zawód do radcy prawnika lub prawnika. Natomiast z prawnego punktu zadania są całkowicie inne. Tak samo podlegają rozmaitym kontrolom rady izby notarialnej, zatem zobowiązani są do absolutnego przestrzegania wszelkich przepisów prawnych a dodatkowo etyki zawodu. Oprócz tego każdy z nich zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, poprzez co nie trzeba się bać, że nasze osobiste kłopoty, czy działania trafią do osób trzecich. Należy też mieć pojęcie o tym, że każdy notariusz ma do tego prawo by zerwać umowę z swoim klientem, jeśli dojdzie do obustronnego naruszenia zaufania. Zgłosić się o pomoc do notariusza każdy w chwili kiedy zajdzie taka potrzeba. Jednak zalecane jest trochę wcześniejsze umówienie poprzez zatelefonowanie.

Zobacz: Notariusz Zielona Góra