Informatyka to bez wątpienia niezmiernie szeroka dyscyplina nauki.

Informatyka to niezmiernie szeroka dziedzina edukacji – obejmuje ona mianowicie zarządzanie wszelkimi serwerami, programowanie a dodatkowo specjalistyczne testy penetracyjne (które polegają, jak ich nazwa wskazuje, przeprowadzaniu ataków na właściwie cały system teleinformatyczny mając na celu sprawdzenie jego odporności na penetrację a dodatkowo wyeliminowaniu tej podatności). Całkiem niedawno to właśnie informatyka była odnogą matematyki, współcześnie jest natomiast zupełnie inaczej a mianowicie jest osobną dziedziną nauki, z powodu na jej całkiem szybki postęp. Natomiast, należy prawdopodobnie zacząć od skrupulatnego wyjaśnienia, czym tak właściwie jest dobrze znany wszystkim serwer. To program (często komputer), który świadczy ściśle określone usługi zupełnie innym programom. Mówiąc trochę prościej, serwer jest to przede wszystkim specjalistyczne urządzenie, korzystające z specjalnie przygotowanego oprogramowania, pozwalającego na współdziałanie z wszelkimi innymi urządzeniami, które połączone są w takiej samej sieci. Administracja takimi serwerami – inaczej zwana zarządzaniem serwerami – to natomiast usługa, która polega na opiekowaniu się serwerami w globalnej sieci, na troszczeniu się o ich prawidłowe funkcjonowanie a dodatkowo na nieustannym monitorowaniu, czy aby na pewno każdy serwer spełnia swoją własną rolę. W globalnej sieci częstokroć działa wiele profesjonalnych serwerów a dodatkowo kilka kontrahentów, poprzez to konieczne jest regularne ich kontrolowanie, bo awaria jednego z nich mogłaby mieć wyjątkowo zły wpływ na inne serwery lub uniemożliwić całkowicie ich sprawność. Dlatego też rola administratora jest wyjątkowo ważna.

Zobacz: body leasing it